CHI TIẾT VĂN BẢN
Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK
Số hiệu 8168/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 14/12/2017
Loại văn bản Ngày hiệu lực 14/12/2017
Lĩnh vực

Thuế GTGT

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực