CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
Số hiệu 67/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 25/05/2017
Loại văn bản Ngày hiệu lực 10/07/2017
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực