CHI TIẾT VĂN BẢN
Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
Số hiệu 7817/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 29/11/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 29/11/2017
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực