CHI TIẾT VĂN BẢN
Khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán
Số hiệu 7889/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 04/12/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 04/12/2017
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực