CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông Báo v/v niêm yết Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Hải quan có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
Số hiệu 2956/TB-HQBD Ngày ban hành 23/11/2017
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 23/11/2017
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực