CHI TIẾT VĂN BẢN
Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Số hiệu 14475/BTC-TCHQ Ngày ban hành 26/10/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 26/10/2017
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực