CHI TIẾT VĂN BẢN
Hồ sơ lâm sản xuất khẩu
Số hiệu 2601/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 25/10/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 25/10/2017
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực