CHI TIẾT VĂN BẢN
Xử lý thuế hàng hóa XK, NK quá thời hạn 365 ngày
Số hiệu 5286/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 09/08/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 09/08/2017
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực