CHI TIẾT VĂN BẢN
QĐ V/v ban hành Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất
Số hiệu 2228/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 05/07/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 05/07/2017
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực