CHI TIẾT VĂN BẢN
Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện quyết liệt kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành Hải quan
Số hiệu 5160/TCHQ-TCCB Ngày ban hành 26/09/2012
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 26/09/2012
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Nguyễn Ngọc Túc

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực