CHI TIẾT VĂN BẢN
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Số hiệu 11246/TCHQ-TTr Ngày ban hành 26/11/2015
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 26/11/2015
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Nguyễn Thanh Bình

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực