CHI TIẾT VĂN BẢN
Chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Số hiệu 5124/TCHQ-TTr Ngày ban hành 05/06/2015
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 05/06/2015
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Vũ Thị Mai

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực