CHI TIẾT VĂN BẢN
Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017
Số hiệu 18613/BTC-TTr Ngày ban hành 28/12/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 28/12/2016
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Vũ Thị Mai

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực