CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định về ban hành kế hoạch tăng cường công tác hỗ trợ DN, cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Hải quan
Số hiệu 349/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 01/03/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 01/03/2016
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Nguyễn Ngọc Túc

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực