CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định ban hành quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan và xử lý công chức hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng
Số hiệu 2435/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 19/08/2015
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 19/08/2015
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Nguyễn Ngọc Túc

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực