CHI TIẾT VĂN BẢN
Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng CP về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số hiệu 24/CT-UBND Ngày ban hành 20/10/2016
Loại văn bản Chỉ thị Ngày hiệu lực 20/10/2016
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực