CHI TIẾT VĂN BẢN
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Tài chính
Số hiệu 08/CT-BCSĐ Ngày ban hành 29/11/2016
Loại văn bản Chỉ thị Ngày hiệu lực 29/11/2016
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Người kí

Đinh Tiến Dũng

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực