CHI TIẾT VĂN BẢN
Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ
Số hiệu 05/CT-BTC Ngày ban hành 11/07/2016
Loại văn bản Chỉ thị Ngày hiệu lực 11/07/2016
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Đinh Tiến Dũng

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực