CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Số hiệu 04/2014/TT-TTCP Ngày ban hành 18/09/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 01/01/2015
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Huỳnh Phong Tranh

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực