CHI TIẾT VĂN BẢN
Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Số hiệu 50/CT-TW Ngày ban hành 07/12/2015
Loại văn bản Chỉ thị Ngày hiệu lực 07/12/2015
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng