CHI TIẾT VĂN BẢN
Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Số hiệu 26/CT-TTg Ngày ban hành 05/09/2016
Loại văn bản Chỉ thị Ngày hiệu lực 05/09/2016
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Nguyễn Tấn Dũng

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực