CHI TIẾT VĂN BẢN
Chỉ thị về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số hiệu 30/CT-TTg Ngày ban hành 26/11/2012
Loại văn bản Chỉ thị Ngày hiệu lực 26/11/2012
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Nguyễn tấn Dũng

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng