CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị quyết về chương trình hành động thực hiện kết luận số 21 - KL/TW ngày 25/05/2012
Số hiệu 82/NQ-CP Ngày ban hành 06/12/2012
Loại văn bản Nghị quyết Ngày hiệu lực 06/12/2012
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Nguyễn Tấn Dũng

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng