CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Số hiệu 59/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 17/06/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 31/07/2013
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Nguyễn Tấn Dũng

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng