CHI TIẾT VĂN BẢN
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Số hiệu 27/2012/QH13 Ngày ban hành 23/11/2012
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/02/2013
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Người kí

Nguyễn Sinh Hùng

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng