CHI TIẾT VĂN BẢN
Luật tố cáo
Số hiệu 03/2011/QH13 Ngày ban hành 11/11/2011
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/07/2012
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Người kí

Nguyễn Sinh Hùng

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực