CHI TIẾT VĂN BẢN
LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
Số hiệu 107/2016/QH13 Ngày ban hành 06/04/2016
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 06/04/2016
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng