CHI TIẾT VĂN BẢN
Về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh
Số hiệu 921/2005/QĐ-NHNN Ngày ban hành 27/06/2005
Loại văn bản Ngày hiệu lực 27/06/2005
Lĩnh vực

XNK Phi mậu địch

Cơ quan ban hành

Ngân Hàng Nhà Nước

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng