CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v miễn kiểm dịch thực vật đối với đất sét NK
Số hiệu 2027/BNN-BVTV Ngày ban hành 14/03/2016
Loại văn bản Ngày hiệu lực 14/03/2016
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực