CHI TIẾT VĂN BẢN
Áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
Số hiệu 2125/TCNL-KHCN Ngày ban hành 19/10/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực 19/10/2015
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Khoa Học Công Nghệ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực