CHI TIẾT VĂN BẢN
Thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu thay thế tạo tài sản cố định dự án đầu tư nước ngoài
Số hiệu 4729/TCHQ-KTTT Ngày ban hành 09/10/2006
Loại văn bản Ngày hiệu lực 09/10/2006
Lĩnh vực

Chính sách đầu tư

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng