CHI TIẾT VĂN BẢN
QĐ về việc ban hành bảng mã số HS của Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch
Số hiệu 4758/QĐ-BNN-TY Ngày ban hành 18/11/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực 18/11/2015
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực