CHI TIẾT VĂN BẢN
TT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm côngnghệ thông tin đã qua sử dụng (kèm PL)
Số hiệu 31/2015/TT-BTTTT Ngày ban hành 29/10/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực 29/10/2015
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Thông Tin Truyền Thông

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực