CHI TIẾT VĂN BẢN
QĐ công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (kèm TL)
Số hiệu 4069/BNNPTNT Ngày ban hành 14/10/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực 14/10/2015
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực