CHI TIẾT VĂN BẢN
QĐ về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
Số hiệu 2613/QĐ - BTNMT Ngày ban hành 21/10/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực 21/10/2015
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực