CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Số hiệu 41/2015/TT-BTNMT Ngày ban hành 09/09/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực 09/09/2015
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực