CHI TIẾT VĂN BẢN
Thực hiện Nghị định 38/2015/NĐ - CP về quản lý chất thải và phế liệu
Số hiệu 1820/TCMT - KSON Ngày ban hành 27/08/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực 27/08/2015
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực