CHI TIẾT VĂN BẢN
Kiểm dịch thực vật hàng hoá mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất
Số hiệu 1672/BVTV -KD Ngày ban hành 25/08/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực 25/08/2015
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực