CHI TIẾT VĂN BẢN
Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng
Số hiệu 9893/BTC-TCHQ Ngày ban hành 21/07/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực 21/07/2015
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực