CHI TIẾT VĂN BẢN
QĐ ban hành bảng mã số HS của Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam (kèm TL)
Số hiệu 2515/QĐ-BNN-BVTV Ngày ban hành 29/06/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực 29/06/2015
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực