CHI TIẾT VĂN BẢN
kiểm dịch thực vật dăm gỗ XK
Số hiệu 1081/BVTV-KD Ngày ban hành 17/06/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực 17/06/2015
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực