CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v kiểm dịch thực vật đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ
Số hiệu 65/BVTV-KD Ngày ban hành 13/04/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực 13/04/2015
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực