CHI TIẾT VĂN BẢN
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
Số hiệu 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Ngày ban hành 09/04/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực 09/04/2014
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ,Ngành Khác

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực