CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư hướng dẫn kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật NK
Số hiệu 12/2015/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 18/03/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực 18/03/2015
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực