CHI TIẾT VĂN BẢN
BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA THEO MÃ SỐ HS THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số hiệu 15/2014/TT-BTTTT Ngày ban hành 17/11/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực 17/11/2014
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Thông Tin Truyền Thông

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực