CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu
Số hiệu 34/2014/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 31/10/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực 31/10/2014
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực