CHI TIẾT VĂN BẢN
Xử lý tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy
Số hiệu 11383/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 18/09/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực 18/09/2014
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực