CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tà sản cố định của dự án đầu tư
Số hiệu 134/2014/TT-BTC Ngày ban hành 12/09/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực 12/09/2014
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực