CHI TIẾT VĂN BẢN
Giá tính thuế quặng XK
Số hiệu 9307/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 25/07/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực 25/07/2014
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực