CHI TIẾT VĂN BẢN
Luật Hải quan năm 2014
Số hiệu 54/2014/QH13 Ngày ban hành 23/06/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực 23/06/2014
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực